Mensen

Mensen

Goed werkgeverschap, gezondheidsmanagement, eerlijke handel en community investment

Medewerkers en andere belanghebbende zijn een voorwaarde voor goed maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Opleidingen

Bij Jumbo bieden we medewerkers kansen om te groeien. We hebben een eigen opleidingshuis, de Jumbo Academy. Elke nieuwe medewerker van Jumbo wordt bij ons familiebedrijf welkom geheten tijdens de Dit is Jumbo-dag. Op deze dag worden nieuwe medewerkers op het hoofdkantoor in Veghel ontvangen door de directie en maken ze kennis met de Jumbo formule. Heel belangrijk is de training over Jumbo’s 7 Dagelijkse Zekerheden die iedereen volgt. Deze training wordt afgesloten met een examen. Nieuwe medewerkers op het hoofdkantoor en distributiecentrum in Veghel krijgen eveneens een training in Jumbo’s 7 Dagelijkse Zekerheden.

Veiligheid

Mensen maken Jumbo. We hechten daarom veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers. In alle Jumbo winkels is bijvoorbeeld een getrainde veiligheidscoach aanwezig. 

Een moment dat het onderwerp veiligheid nog eens extra aandacht kreeg was de ‘Week van de veiligheid’ (week 41 in 2010). De veiligheidscoaches hebben voor de winkels, de distributiecentra en het hoofdkantoor een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uitgevoerd. Hiervoor zijn in de winkels onder andere de sluitings- en openingsprocedures en het kasopmaken gescand op risico’s. We hebben maatregelen genomen om deze te verminderen. Tijdens deze week hebben we alle medewerkers informatiemateriaal uitgereikt en met hen besproken.

In 2010 zijn er 248 meldingen over een veiligheidsincident geweest. Om vergelijkbare voorvallen in andere winkels te voorkomen, hebben we de veiligheidscoaches over deze kwesties geïnformeerd in week- en dagberichten. Eind 2010 is een digitaal meldingssysteem ontwikkeld. Winkels kunnen hiermee eenvoudig meldingen doen. Het voordeel is dat andere winkels zo worden gewaarschuwd voor criminelen of geïnformeerd hoe ze een ongeval kunnen voorkomen. Dit registratiesysteem gaan we in 2011 introduceren. We verwachten hiermee nog beter inzicht te krijgen in de veiligheid van onze medewerkers. In 2011 worden ook de tot Jumbo omgebouwde Super de Boer winkels in het opleidingsschema voor veiligheidscoaches opgenomen.

Zorg voor de gezondheid

In 2010 hebben we bij het distributiecentrum in Beilen een samenwerkingsproject opgezet met de Hogeschool voor Fysiotherapie. Iedere dag is er een stagiair van de Hogeschool aanwezig die mensen met kleine klachten helpt. Hij geeft preventieve voorlichting over hoe mensen deze klachten kunnen voorkomen.

Dialoog

Omdat wij als supermarkt midden in de samenleving staan, vinden wij het noodzakelijk goed contact te onderhouden met onze stakeholders. We zijn bereid naar onze omgeving te luisteren, van anderen te leren en samen te werken. We gebruiken alle input om ons een oordeel te vormen hoe - en op welke manier - we op verschillende ontwikkelingen kunnen inspelen. Wij besteden veel tijd aan gesprekken met onze medewerkers, consumenten, toeleveranciers en NGO's.

Keurmerken

Het assortiment 'eerlijke' producten groeit gestaag. In 2010 is Jumbo voor het derde jaar achtereen de supermarktketen met het meest uitgebreide assortiment fairtrade-producten geworden. Het afgelopen jaar hebben we gedurende een week extra aandacht besteed aan fairtrade in het kader van het vijftigjarig jubileum van Fair Trade Original. Tien procent van alle verkoop op fairtrade-producten hebben we aan de stichting geschonken. In totaal was dit tienduizend euro. Dit geld is gedoneerd aan een honingcoöperatie in Guatemala. Naast producten met het fairtrade keurmerk voeren we ook producten met soortgelijke keurmerken, zoals UTZ Certified en Max Havelaar. Bij Jumbo vindt je steeds meer vis die voldoet aan het MSC-keurmerk: een internationaal keurmerk dat voldoet aan de eisen van de Verenigde Naties. Een beschrijving van het visbeleid van Jumbo Supermarkten kun je opvragen bij onze Consumentenservice. We hebben geen voorkeur voor een keurmerk, maar zijn wel kritisch over de aanpak van de instantie die het keurmerk voert.