Energie

Energie

Energiebesparing, vermindering emissies, duurzame energie

Als supermarktketen kunnen we een groot verschil maken in het tegengaan van klimaatverandering. Energie is daarom een van onze MVO-pijlers.

Aanpassing bevoorrading winkels

Vanaf eind 2010 bevoorraden we Noord-Nederland gedeeltelijk vanuit het voormalige Super de Boer distributiecentrum in Beilen. Voorheen liep deze bevoorrading vanuit Veghel. De veranderingen leiden tot een besparing van vele kilometers en een significante vermindering van de uitstoot van CO2.

Acht nieuwe dubbeldeck-opleggers

In maart 2010 hebben we acht nieuwe dubbeldeck-opleggers in gebruik genomen, naast de acht die we al hadden. Hierdoor rijden er minder Jumbo vrachtwagens op de weg, verbruiken we minder brandstof en verminderen we onze CO2-uitstoot. Met twee dubbeldeck-opleggers kunnen we hetzelfde vervoeren als met drie gewone opleggers. Dit houdt in dat we met elke twee ritten er één besparen.

Project Emissiereductie in Brabant

Het project emissiereductie in Brabant richt zich op ‘bewust, slim, schoon en veilig goederenvervoer’ in de provincie Noord-Brabant. Op basis van een emissiescan voor zowel onze eigen als ingehuurde wagens (nulmeting) hebben we samen met EVO (Ondernemersorganisatie voor Logistiek en Transport) verbetermaatregelen vastgesteld. Onze focus ligt op extra verlaging van de uitstoot van CO2, NOx (stikstofoxiden) en fijnstof.

Monitoring energieverbruik

In 2010 hebben we ook de monitoringssystemen van Jumbo en Super de Boer gebundeld. Er is nu één monitoringsysteem voor al onze winkels. Hierdoor zien we meteen of het energieverbruik in een winkel afwijkend is en kunnen we direct ingrijpen.

Energiebesparing per winkel bekeken

Voor al onze eigen winkels is in 2010 een energiescan ingevuld. Ook zo’n veertig zelfstandig ondernemers hebben hieraan meegedaan. Op basis van de scan maken energiebesparingsexperts voor elke winkel een concreet actieplan. Hiermee borgen we dat we ons (minimaal) houden aan het convenant ‘Energiebesparing bij supermarkten’. Voor onze winkels kopen we standaard vijf procent groene energie in.

Ombouw Super de Boer winkels

Bij de ombouw van Super de Boer naar Jumbo kijken we per winkel naar de meest effectieve maatregelen om energie te besparen. Vervolgens monitoren we wat het effect ervan is. Bij nagenoeg alle omgebouwde winkels blijkt het energieverbruikaanzienlijk te dalen. Winkels die de verwachte besparing niet halen, worden nader geanalyseerd. Bij de eerste 42 verbouwde winkels is de zogenoemde energie-efficiencyindex met gemiddeld twaalf procent verbeterd. Dit levert een jaarlijkse besparing op van gemiddeld negentigduizend kilowattuur per winkel. Eén zelfstandig ondernemer wist zelfs een besparing van 35 procent, (332.000 kilowattuur) per jaar te realiseren.  

Samen met leveranciers innoveren

Als leveranciers ons benaderen met innovatieprojecten, kijken we met interesse naar de mogelijkheden om mee te doen. In 2010 hebben we onder andere deelgenomen aan testen met energiezuinige TL en LED verlichting. Naar aanleiding hiervan zijn we gestart met LED verlichting met automatische schakelaars bij onze versafdelingen.

Energiebesparing bij producten

Naast maatregelen in de distributie, in de winkels en op de hoofdkantoren, hebben we ook oog voor energiebesparing bij producten. Bij onze huiswijnen gaan we werken met lichtgewicht flessen. We besparen hiermee 110 gram verpakkingsmateriaal per fles. Voor de Franse huiswijnen hebben we in 2010 de lichtgewicht fles ingevoerd, de rest van onze wijnen volgt in 2011. Ook sporen we de leveranciers voor de merkwijnen aan lichtgewicht flessen te gebruiken.